Obchodné podmienky

Ceny, ktoré sú uvedené na webovej stránke neobsahujú ceny za dodanie tovaru, cena za dopravu je vypočítaná zvlášť. Ceny za dopravu tovarov sú uvedené podrobnejšie na hlavnej stránke v položke Doprava, a pri objednávke tovaru pri uvedení spôsobu dopravy. Doba dodania ak objednaný tovar máme na sklade je 1 - 3 pracovných dní.


Reklamáciou, nejakou otázkou alebo svojou názorou nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@poharas.sk, telefonicky na čísle: +421 372 601 080, alebo osobne v našom obchode. 
Na každý e-mail dostanete odpoveď najneskôr do 2 pracovných dní.

Na každý výrobok, ktorý predávame v našom internetovom obchode zabezpečíme právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V súvislosti toho kupujúci v lehote 8 pracovných dní môže bez dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy nadobudne účinnosť nasledovné:
- Bezodkladne, alebo najneskôr do 30 pracovných dní Vám vrátime zaplatenú kúpnu cenu za tovar spolu s nákladmi na dopravu s dohodnutým spôsobom /poštou alebo bankovým prevodom.../
- Náklady spojené so spätnou prepravou predávajúci nie je povinný akceptovať, kupujúci nemôže vyžadovať od predávajúceho, aby znášal náklady spojené s návratom tovaru.
- Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci neznáša žiadne náklady  okrem nákladov za dopravu tovaru.