Kontaktné údaje

Môžete nás kontaktovať:

Sklad: 945 01 Komárno, Hradná 3

areál JOKEY

(oproti veľkoskladu s alkoholom)


Tel. kontakt:
+421 911 647 687Email: Objednávky: info@poharas.sk

Informácie: info@poharas.sk

Firemné údaje


Obchodné meno : DABAN s.r.o.
Sídlo: 945 01 Komárno, Pávia 2348/11
Sklad: 945 01 Komárno, Hradná 3
IČO: 46065806
IČO  DPH: SK 2023222146
Zapísaný v Obch. registri: Okresný súd Nitra, odd. s.r.o., Vložka č. 29118/N